Spesialister på ventilasjonsrens

Tømming av septikanlegg

Det finnes en lov om tvungen septiktømming og det er for å forhindre problemer med septiktanken. Dette er svært viktig for miljøet, da avfallsstoffer kan havne ut i naturen om tanken ikke fungerer som det skal. Fungerer den vil vannkvaliteten være bedre.

Vi tar avtaler med kommuner, men kan også utføre arbeid i Oslo-området for private.