Spesialister på ventilasjonsrens

Tømme sandfang

Med en serviceavtale med oss, vedrørende tømming av sandfang og overvannskummer er kunden sikret tømming etter behov, ved for eksempel perioder med store nedbørsmengder. Foruten tømming inkluderer en slik avtale forbyggende arbeid, samt planlegging av vedlikehold og tømming.

Vi utfører oppdrag på byggefelt, for borettslag, vegvesenet, kommuner og industri.