Spesialister på ventilasjonsrens

Tømme fettutskiller

Vi utfører tomming av fettutskiller for service- og industribedrifter som kafeer, restauranter, bensinstasjoner ol. 

Vi tar ansvaret for at tømmeintervallene blir riktig i forhold til fettproduksjonen i den enkelte utskiller slik at du slipper å tenke på dette. Det blir gitt en rapport som beskriver hvor mange prosent fett det er i utskilleren før og etter tømming. I en fettutskiller skal det aldri være mer enn 25% fettinnhold.