Spesialister på ventilasjonsrens

Håndtering av alt annet avfall

Vi transporterer avfall som det trengs ADR kompetanse på, dvs. olje, maling, lut osv. Bare ta kontakt, vi kan ta de fleste oppdrag med vår ADR-bil.
Vi setter opp en enkel avtale på at vi skal komme til faste tider, dette legger vi inn i vår database slik at du som kunde ikke trenger å passe på dette.
Riktig intervall er viktig når dette avtales slik at det kostnadsmessig blir minimalt for kunden samtidig som vedlikeholdet blir ivaretatt.