Spesialister på ventilasjonsrens

Obligatorisk ventilasjonskontroll

Alle huseiere som har ventilasjonsanlegg i henhold til tabellen under, er forpliktet til å kontrollere anlegget sitt, og denne kontrollen skal utføres av et kvalifisert firma. PRORENS er et kvalifisert firma.

Kontrollen er nødvendig for å være forsikret om at ventilasjonsanlegget er rent og at bygningens ventilasjon er tilstrekkelig. Det er greit å vite at jo mer komplisert og omfattende ditt ventilasjonsanlegg er, jo mer vedlikehold og kontroll kreves det.

Under kan du se en oversikt over hvor ofte ulike type bygg må utføre kontroll.

TYPE BYGG HVOR OFTE?
Barnehager, skoler, sykehjem ol.2 år
Blokk, rekkehus, kontorbygninger ol. med AT-ventilasjon* 3 år
Blokk, rekkehus, kontorbygninger ol. med MA-ventilasjon**6 år
Blokk, rekkehus, kontorbygninger ol. med N-ventilasjon*** 9 år
En - og tomannsboliger med AT –ventilasjon 9 år
Alle kjøkkener med naturlig avtrekk 6 år
Alle kjøkkener med mekanisk avtrekk  3 år
Restauranter  Hver 4 mnd.

* AT = avtrekk- og tilluftsventilasjon
** MA = mekanisk avtrekk
*** N = naturlig avtrekk